Overeenkomst van briefing

DD dash MM dash JJJJ
Name
Introductie kandidaat en assessoren
Toelichting op het schema van de test en de volgorde
1. Lossen apparatuur
2. Geluid en licht installeren
3. Het plaatsen van podiumelementen/podiumdelen
4. Werken op hoogte
5. Laden
Toelichting bij de duur van het praktijkexamen
Toelichting bij de verantwoordelijkheid van de kandidaat vs de assessor
Toelichting bij het vragen stellen door de kandidaat tijdens de test
Toelichting bij het vragen van hulp van de assessoren
Toelichting over het maken van aantekeningen door de assessoren
Toelichting over wat er door de assessoren wordt beoordeeld
Toelichting bij de rol van de stille vs de actieve assessor
Toelichting bij klachten en ethische code

Veiligheidsbriefing

De kandidaat verklaart een volledige veilheidsbriefing te hebben gehad en heeft alle elementen van de briefing begrepen. De kandidaat verklaar geen informatie te hebben achtergehouden over verborgen handicaps, omstandigheden, ziekten of elementen die de veiligheid van de test kunnen beïnvloeden. De kandidaat verklaart zijn rechten te hebben begrepen zoals vermeld in de informatie brochure over de testprocedure, de ethische code en de beroepsprocedure voor de resultaten.

Privacy

De kandidaat staat de assessoren en het assessment toe om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken en op te slaan voor zover nodig voor de testprocedure, het beheer van het paspoort en de kwaliteitscontrole van de procedures. De assessoren hebben de identificatiedocumenten van de kandidaat gecontroleerd.