HET ETTE PROJECT

Een Europese cursus aan de basis van het veiligheidspaspoort

Het ETTE project ontwikkelde een Europese veiligheidsopleiding voor podiummedewerkers met een bijbehorend veiligheidspaspoort. Deze opleiding is gebaseerd op 10 ESCO-competenties die elke medewerker die op het podium werkt, moet beheersen:
  • 1. Werken met respect voor de eigen veiligheid.
  • 2. Bijdragen tot een veilige en duurzame werkomgeving.
  • 3. Ergonomisch werken.
  • 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
  • 5. Brandpreventie in een voorstellingsomgeving.
  • 6. Veilig werken op hoogte.
  • 7. Veilig werken met mobiele elektrische systemen onder toezicht.
  • 8. Veilig met gereedschap werken.
  • 9. Veilig werken met chemische stoffen.
  • 10. Plaatsen en hangen van podiumtechnisch materiaal.
De inhoud van de cursus weerspiegelt de visie dat veiligheid een manier van leven is. Iedereen op het podium, van stagehand tot stagemanager, moet zich veilig kunnen gedragen, de mechanismen begrijpen achter veilig werken en een kritische veiligheidsattitude ontwikkelen. In tegenstelling tot andere veiligheidsopleidingen is deze cursus niet gericht op wetgeving, maar op competentie, op het beheersen van een veilige werkpraktijk. Het is gericht op “in staat zijn” in plaats van “weten”, kunnen in plaats van weten.

Wil jij aub even de tijd nemen om feedback te geven op je leervaring?

Heb jij nog vragen over het veiligheidspaspoort? Neem dan contact op met Katrien de Troyer van Podiumkunsten via katrien@podiumkunsten.be.